Ridskola Elevinformation Privatstall Personal AFRK Kontakta oss Vägbeskrivning

Askims Fältrittklubb - AFRK

Är en ideell förening som Ridhuset har nära och gott samarbete med. För att hålla kostnader för hästhållningen i på en rimlig nivå spelar klubben en viktig roll då en del skötselansvar för anläggningen vilar på klubben och dess medlemmar.

Alla som regelbundet rider lektion eller har privathäst skall vara medlemmar i klubben, ta ansvar och hjälpa till att förvalta klubbens tillgångar. Klubben har ekonomiskt ansvar för skötsel och drift av paddock, ridslinga, gräsbanor, klubbhus, domartorn och hindermaterial.

Ett sätt får klubben att finansiera detta är att arrangera tävlingar driva café och annan klubbverksamhet. Klubben skapar ett större mervärde för dem som har häst på anläggningen och för lektionsryttarna. För att kunna bibehålla god kvalitet på klubbens aktiviteter och anläggningarnas skick krävs solidariskt engagemang av hästägarna och lektionsryttarna i olika sammanhang, som t.ex vid tävlingar, arbetsdagar, arrangemang samt att hålla caféet öppet.

Den stora volymen ideellt arbete har varit och är basen för den svenska ridsporten. Utan ideella insatser skulle vi i Sverige inte ha en verksamhet där så många barn ungdomar och vuxna för tillfälle att rida och umgås med hästar, varken på lektion eller som privathästägare Sett ur ett internationellt perspektiv är det detta som går svensk ridsport så unik. Hela tävlingsverksamheten, små och stora arrangemang bygger på människors ideella insatser.

Genom att arbeta ideellt blir jag en del i en gemenskap med stark gemensam identitet. Jag medverkar till att utveckla det unika svenska ridskolekonceptet, hålla kostnaderna på en rimlig nivå och därmed får fler att kunna ta del. Belöningen är den goda sociala gemenskapen att man lär känna många fina människor som också engagerar sig i samma intresse som jag, samt glädjen i att vara delaktig i en bra verksamhet.

Klubben har tecknat olycksfallsförsäkring för alla sina medlemmar som gäller i stallet, vid aktivitet i klubbens och ridhusets regi.

AFRK.org