Ridskola Elevinformation Privatstall Personal AFRK Kontakta oss Vägbeskrivning

Säker hästverksamhet

Innebär att LRF medlemsförsäkring, Agria Djurförsäkring och Länsförsäkringar som är de största försäkringsbolagen när det gäller djur, gårdar och stall Har godkänt oss enligt sina kriterier. Vi har:

* Gått utbildning i brand, och brandbekämpning, i förebyggande åtgärder och säkerhetstänkande.

* Haft miljöhusesyn, där försäkringsbolagen ställt krav, och vi nu uppfyller när det gäller brand- och elsäkerhet.

* Genomför ständigt ett skadeförebyggande arbete.

* Agria djurförsäkring har godkänt stallen och hästhållningen ur djurskyddshänseende.